D. & R. Aichele, H.-W. & A. Schwegler, Blumen am Wegesrand, Franckh/Kosmos, Stuttgart, 1985, ISBN 3-440-05561-2, 224 pag., DM 19,80. Een boekje volgens het bekende recept: duidelijke kleurenfoto’s vergezeld van een beschrijving van de plant, zijn standplaats en zijn verspreiding. Anonymus, In Heerlen ontspringen twee beken, I.V.N. afdeling Heerlen, 1985, 118 pag., fotokopie.* In deze ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de IVN-afdeling Heerlen verschenen publicatie werd het floristisch overzicht van de Geleen- en Camerbeek samengesteld door J.H. Bilo.