Leersia oryzoides (L.) Sw. in Twente teruggevonden. Blijkens het verspreidingskaartje bij het artikel van wijlen Prof. D. Bakker in Gorteria 9 (5), p. 155—158 waren tot dusver uit Twente geen recente vondsten van het rijstgras bekend. Na jarenlang tevergeefs zoeken vond ik in augustus 1978 dit gras aan het Kanaal Almelo-Nordhorn en wel verder westelijk dan waar het eertijds was gevonden, namelijk ten zuiden van Mekkelenberg (gem. Tubbergen). Enkele grote pollen Leersia groeiden daar op een open plek aan de waterkant; later, in oktober, stonden ze in ondiep water. De rietkraag was ter plaatse over enkele meters onderbroken, de kanaalberm was grazig en vrij sterk betreden: kennelijk betrof het een visstek. Enkele decimeters hoger in de zonering stond Triglochin palustris, een soort die mij overigens van het Kanaal Almelo-Nordhorn onbekend is en die in Twente zeer zeldzaam is geworden (ik vond haar ongeveer tien jaar geleden nog op de Fayersheide bij Vriezenveen en in de Hazelbekke bij Vasse). Ondanks langdurig zoeken werden langs het kanaal geen andere vindplaatsen van Leersia oryzoides aangetroffen. Drs. H. Reimerink (Prov. Planol. Dienst, Zwolle) deelde me mee dat het rijstgras voor enkele jaren was aangetroffen in het gebied van de Loolee, iets verder zuidelijk. Voorts berichtte Drs. J. A. Hoekstra (Nijmegen) naar aanleiding van Prof. Bakkers artikel een vondst in de warme zomer van 1959. Leersia groeide toen in weinig exemplaren langs de oever van de afgesneden Vecht-arm tussen Junne en Beerse, ten oosten van Ommen, aan de zuidzijde van de Overijsselse Vecht. In later jaren kon de soort ter plaatse niet meer worden teruggevonden.