Hieracium ondergeslacht Hieracium is grotendeels obligaat apomictisch en van dit ondergeslacht komen naar schatting ongeveer 110 soorten in Nederland voor. De soorten zoals die in de huidige Heukels’ Flora van Nederland1 worden onderscheiden komen overeen met de secties die in een aantal buitenlandse flora’s binnen het geslacht onderscheiden worden. Van Hieracium sectie Sabauda (= H. sabaudum volgens Heukels’ Flora) werden eerder 15 soorten voor ons land vermeld. In dit artikel wordt ingegaan op een voor ons land nieuwe soort uit deze sectie, te weten H. sabaudum s. str. Deze soort was wel bekend van de ons omringende landen. Hieracium sabaudum wordt beschreven en afgebeeld, gebaseerd op Nederlands materiaal en de vindplaatsen op de eluwe worden kort toegelicht. Hieracium subgenus Hieracium is largely apomictic and consists of approximately 110 species in the Netherlands. The species which are recognized in the most recent Dutch flora are consistent with the sections which are distinguished within the genus in the most recent overviews in neighboring countries. Within Hieracium section Sabauda (= H. sabaudum according to Heukels’ Flora1), 15 species are known to occur in the Netherlands. In this paper, a new species is presented for the Netherlands: H. sabaudum s. str. This species has already been known to occur in the surrounding countries. This paper provides a description and an illustration of the species based on Dutch material and a brief descriptions of its Dutch localities on the Veluwe (Province of Gelderland).