Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

van der Meijden, R. (2004). Boekbespreking 1: A. Kurtto, R. Lampinen & L. Junikka (red.), Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants
in Europe 13: Rosaceae (Spiraea to Fragaria, excl. Rubus). Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 30(6), 213–214.