Prof. Dr. V. WESTHOFF, P. A. BAKKER, C. G. VAN LEEUWEN & E. E. VAN DER VOO, Wilde planten, deel 1. Algemene inleiding, duinen, zilte gronden, 320 pag.; deel 2. Het lage land, 304 pag., Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1970 en 1971, fl. 29,50 per deel voor leden van de vereniging (fl. 39,50 voor niet-leden). Wanneer door onvoorziene omstandigheden een boekbespreking geruime tijd na het verschijnen van het werk plaatsvindt, dan biedt dit de recensent ongetwijfeld voordelen, maar ook duidelijke nadelen. Zo zal het hem niet gemakkelijk vallen om over dit werk, waarvan de auteurs reeds van vele kanten terecht de lofprijzingen in ontvangst mochten nemen, nog originele opmerkingen te maken. Een voordeel daarentegen zou kunnen zijn, dat de recensent zijn oordeel heeft kunnen toetsen aan de reeds eerder gepubliceerde besprekingen. Dit voordeel is in het onderhavige geval nihil. Met vele anderen is ook hij van mening, dat dit terecht een uniek werk moet worden genoemd.