Een nieuwe combinatie in Atriplex. Bij de bewerking van het geslacht Atriplex voor de 20e editie van Heukels’ Flora van Nederland bleek het nodig te zijn om een nieuwe combinatie te maken. Atriplex prostrata Boucher ex DC. var. longipes (Drejer) Meijden, comb. nov. (Atriplex longipes Drejer, Flora excursoria Hafniensis, 1838, p. 107).