Thelypteris dryopteris (L.) Slosson en Prunus spinosa L. op Baltrum (Duitsland). Tijdens een kort verblijf op het Oostfriese waddeneiland Baltrum vonden wij op 13 mei 1972 een populatie van Thelypteris dryopteris in een duinpan ten noorden van Ostdorf. De planten vormden een vrijwel gesloten tapijt over een oppervlakte van ca. 15 m², gedeeltelijk beschaduwd door Hippophaë rhamnoides L. GREMMEN & KREMERS vermelden deze soort in hun in 1971 verschenen Flora van de Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden voor het Westfriese eiland Terschelling en het Noordfriese eiland Föhr, doch voor geen der Oostfriese eilanden. Niet ver van de plaats waar wij T. dryopteris aantroffen, zagen we bloeiende exemplaren van Prunus spinosa L., een soort die door GREMMEN & KREMERS alleen voor de Noordfriese eilanden wordt opgegeven.