Het als sierplant op muren ingevoerde Stengelomvattend havikskruid is reeds geruime tijd in Zuid-Limburg ingeburgerd. Ook in Haarlem is de soort ingeburgerd geweest, maar daar is ze al een eeuw geleden verdwenen. Vorig jaar echter, werd de soort gemeld van een nieuwe plek, namelijk de stad Utrecht, groeiend op een plein tussen de stenen. De vinder, Wim Vuik, stuurde recent materiaal ter controle op waarmee we de vondst kunnen bevestigen. Vanaf 1996 wordt op de Utrechtse vindplaats Stengelomvattend havikskruid ieder jaar bloeiend waargenomen; helaas neemt de populatie steeds iets in omvang af (11, 9 resp. 7 planten waarvan elk jaar steeds 3 bloeiend), onder andere omdat planten (van deze wettelijk beschermde soort!) uitgestoken worden.