In de studiegidsen van onze universiteiten zal men de floristiek als vakgebied niet aantreffen. Hoewel er bij het onderwijs aan biologiestudenten enige aandacht aan de floristiek wordt gewijd, moet toch worden gesproken van een zeer bescheiden, eigenlijk een te bescheiden, plaats voor de floristiek in de onderwijsprogramma’s. Door het in de knel geraken van „ouderwetse”, althans niet „moderne” onderdelen van de biologie, veelal samengebracht onder de noemer van de zogenaamde beschrijvende vakken is met name ook de floristiek getroffen.