* Anonymus, Muurplanten in Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland, Dienst Ruimte en Groen, bureau Natuur, Postbus 90602, 2509 LP ’s-Gravenhage, 1989, 22 pag. — Verslag een een steeksproefsgewijs onderzoek naar de muurvarenvegetaties in de provincie, met een oproep aan geïnteresseerde floristen om mee te werken aan het in kaart brengen van de muurflora (inlichtingen: 070-116878/116752). * Anonymus, Vegelatiekartering Oude Leede, Landinrichtingsdienst, Heidemij 630-04425, 1989, 50 pag. + talrijke bijlagen (waaronder inbegrepen: A.J. den Held & L.M. Jalink, Handleiding veldwerk 2: vegetatietypologieën, 1988, van de P.P.D. Zuid-Holland) en kaarten.