*R.M. Bekker, The ecology of soil seed banks in grassland ecosystems, Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 1998, 192 pag. — Een belangrijke bijdrage aan de kennis over zaadbanken in de bodem, tevens van belang voor aankoop en beheer van natuurgebieden. *P. Bremer, Het botanisch onderzoek op Aver Heino, Zwolle, 20 pag., notitie milieu-inventarisatie prov. Overijssel no. 9806. Info: 038-4251752.