Deze rapporten, waarvan de prijs bij de redactie onbekend is, zijn te bestellen via tel. 05110-74764. De rapporten zijn opgesteld in opdracht van het Staatsbosbeheer. * W. Altenburg, De vegetatie van de natuurreservaten Kunderberg en Wahlwiller Graven in 1991, Veenwouden, 1994, 42 pag., + bijlagen en kaarten. * W.S. van der Veen & W. Altenburg, De vegetatie van het natuurreservaat het ‘Vennengebied’ in 1991; de Overasseltse en Hatertse vennen, Veenwouden, 1993, 39 pag. + bijlagen en kaarten.