**W. Altenburg, Monitoring in de Blaugerzen bij Eagmaryp in 1995, Veenwouden, Altenberg & Wymenga-rapport 144, 18 pag. + kaarten. *S.J.A. van Baalen, F.J. Stoppelenburg & A.C. Garritsen, Kennisoverzicht Instrumentarium Verdrogingsbestrijding. Een verkenning van de toepassingen van en de behoefte aan modellen en informatiesystemen voor de planvorming voor gebiedsgerichte verdrogingsbestrijding, Rapport Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging 13.1, RIZA, Lelystad, 103 pag. + 256 pag. bijlagen. Info: 0320- 298384.