D.L. Oskamp, Afbeeldingen der Artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, [oorspr.] Amsterdam, 1796; deel 1: ca. 250 pag.; facsimile-uitgave INDROS, Almere, 1998, ƒ 79,50, ISBN 90-75647-12-3. — Het eerste van de zesdelige serie boeken over medicinale planten van Nederland, met reproducties van de kleurenplaten, beschrijvingen in het Nederlands en Latijn, en met aanwijzingen voor het (medicinale) gebruik. C.A. Stace, Field Flora of the British Isles, Cambridge, 1999, 736 pp., £ 17,95., ISBN 0521653150. — Slechts ¼ van het gewicht van de bekende “New Flora of the British Isles”, en in jaszakformaat. De essentiële diagnostische informatie is vrijwel compleet beschikbaar, incl. de genus- en familiebeschrijvingen, de Engelse namen zijn in de sleutels toegevoegd, evenals de fenologische, habitat- en verspreidingsgegevens. Het aantal figuren is tot het uiterste minimum beperkt: bladen van Sorbus, Cotoneaster, Salix en Potamogeton, de Apiaceae, Rumexen Carex-vruchten, en de Utricularia-haren. Ook de informatie over hybriden is opgenomen. In deze gedaante is de Flora een echte excursieflora, makkelijk om mee in het veld te nemen, en van bijzonder goede kwaliteit.