Veel floristen en terreinbeheerders hebben vorig jaar waarnemingen geleverd voor het Landelijk Meetnet Flora. Voor het meetnet worden populaties van zeldzame plantensoorten eens in de vier jaar bezocht. De gegevens zijn van belang voor de terreinbeheerders en voor het landelijke natuurbeleid. Nieuwe waarnemers zijn nog steeds welkom.