In 1990 zijn de beide FLORON-coördinators van Friesland, Jacob Koopman en Karst Meijer, begonnen met de inventarisatie van de Friese eilanden. Alle vier eilanden zijn inmiddels geïnventariseerd en de rapporten van Ameland en Vlieland zijn gepubliceerd. De rapporten van Schiermonnikoog en Terschelling volgen nog. Het zou jammer zijn de overgebleven eilanden Rottummeroog/Rottummerplaat en Texel niet in hetzelfde tijdbestek aan te pakken, ten einde een compleet beeld te verkrijgen van de verspreiding van de vegetatie. Het initiatief is genomen om op dezelfde manier als de vier jaren hiervoor verder te gaan onder het motto: ‘het karwei moet af!’