Een abnormale Myosurus. Van de heer A. de Visser (St. Laurens) ontving ik planten van Myosurus minimus L., door hem verzameld op braakliggend bouwland in zijn woonplaats op 17 mei 1967 (L), deels met de normale lange vrijwel lijnvormige vruchtdragende bloembodems, deels met bloembodems die bovenaan min of meer handvormig vertakt zijn (fig. 1). v. O.