Abraham de Visser, plantkundige ..., zo staat er te lezen in het vorig jaar verschenen derde deel van de Encyclopedie van Zeeland. Er staat ook in, dat hij talloze artikelen over de Zeeuwse flora publiceerde in de Acta Botanica Neerlandica, De Levende Natuur en de Provinciale Zeeuwse Courant. Gorteria (en de voorloper daarvan, het ‘Correspondentieblad’) wordt vergeten... Toch is het Gorteria waarin de meeste van zijn publikaties zijn opgenomen en daarom biedt de redactie van Gorteria hem ter gelegenheid van zijn 87e verjaardag deze feestbundel aan met artikelen over de Zeeuwse flora.