Polygonatum verticillatum L. bij Glanerbrug, Ov., uitgezaaid. Wederom moet worden geconstateerd, dat ten onrechte in de lijst van nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland in 1974 (Gorteria 7, 1975, p. 185—206) een vondst van een wilde plant is vermeld. De planten van Polygonatum verticillatum L. bij Glanerbrug, Ov. (p. 192), blijken volgens een mededeling van de vinder, de heer E. J. Weeda, in Natuur en Museum 19 (4), 1975, p. 2, aldaar te zijn uitgezaaid. Terecht merkte Weeda op, dat het uitzetten van planten niet alleen het natuurlijke verspreidingsbeeld vertroebelt, maar bovendien oecologen op het dwaalspoor kan brengen betreffende hypothesen en conclusies met betrekking tot de verspreidingsmogelijkheden van planten en de kiemingsmogelijkheden van zaden. Vooral, waar het uitzetten van planten gebeurt in waardevolle natuurgebieden, is dit sterk af te keuren. Ik hoop op deze zaak later nog eens uitgebreider terug te komen.