Weeda¹ geeft een overzicht van het voorkomen van een aantal epifytische blad- en levermossen in Noord-Groningen. Naar aanleiding daarvan volgen hieronder enige notities over de verspreiding van een paar van deze soorten in Friesland.