D. Aichele & H.-W. Schwegler, Unsere Gräser. Süszgräser, Sauergräser, Binsen, Kosmos Naturführer, Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart, 1991, 10. Aufl., 224 pag., DM 49.80, ISBN 3-440-06201-5. * A. Aptroot, Biomonitoring met epifyten in het Noordhollands Duinreservaat, nv PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Essenlaan 10, 2061 GB Bloemendaal, 1991, 23 pag. + bijlage. — Resultaten van een onderzoek op 720 monsterpunten, bedoeld om de invloed van luchtverontreiniging te meten aan de hand van het voorkomen van mossen en lichenen.