Sinds Van Soest in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw zijn overzicht over de havikskruiden in Nederland publiceerde is bekend dat Hieracium sectie Sabauda (Fr.) Arv.-Touv. (= H. sabaudum L. s.l.) niet in het Drentse floradistrict voorkomt. Dit is door diverse auteurs bevestigd, onder meer in de Atlas van de Nederlandse Flora en de Atlas van de Drentse Flora. In 2008 en 2010 werden op diverse plaatsen in het zuiden van het Drentse floradistrict echter planten verzameld die blijken te behoren tot H. nemorivagum Jord. ex Boreau, een van de apomictische taxa uit de sectie Sabauda. Hieracium nemorivagum wordt beschreven en afgebeeld en het areaal wordt besproken. Van de vegetatie waarin H. nemorivagum zijn vegetatieopnamen gemaakt die worden gerekend tot het Melampyro pratensisHieracietum sabaudi (Melampyrion pratensis) dat voor Noord-Duitsland is beschreven. Na discussie is aannemelijk dat het verschijnen van de soort in het Drentse floradistrict heeft te maken met het geschikt worden van de standplaats: halfbeschaduwde bermen in (heide-) ontginningslandschappen. Since the publication of Van Soest’s overview of the Hawkweeds in the Netherlands in the 1920s and 1930s it has been known that Hieracium section Sabauda (Fr.) Arv.-Touv. (= H. sabaudum L. s.l.) is absent from the Drenthian District (one of the Dutch Flora Districts). Its absence has been confirmed by several later authors. However, in 2008 and 2010 Hawkweed plants collected from several localities in the southern part of the Drenthian District were identified as H. nemorivagum Jord. ex Boreau, one of the apomictic taxa in the section Sabauda. This paper describes the Dutch material of this species and presents a line drawing of one of the plants. The plant community in which H. nemorivagum grows in the Province of Drenthe belongs to the Melampyro pratensisHieracietum sabaudi. Probably, H. nemorivagum will be able to expand its distribution area further northward, because in formerly unsuitable landscapes (heathlands, bogs) suitable habitats have become available in half-shaded road verges.

Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Haveman, R., & de Ronde, I. (2013). Vondsten van Hieracium nemorivagum Jord. ex Boreau (Hieracium sectie Sabauda (Fr.) Arv.-Touv.) in het Drentse district. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 36(2), 32–41.