A list of additions to GREMMEN & KREMERS, The flora of the Netherlands, German and Danish Wadden islands (1971) is given. The names of the species, new for the Netherlands Wadden islands, are in bold type.

Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Mennema, J., & van Ooststroom, S. J. (1975). Aanvullende gegevens op Gremmen en Kremers, De flora van de Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 7(9/10), 133–148.