Van vrijdag 12 tot en met maandag 15 juni 1992 is er een kamp gehouden in West-Brabant voor de floristen van FLORON. We logeerden in een kampeerboerderij te Hoeven. Er waren 16 deelnemers opgekomen, 5 mensen hebben afgezegd of zijn niet gekomen. We hebben voor deze omgeving gekozen, omdat van deze streek weinig bekend is en hier voor FLORON geen medewerkers zijn. Vanuit Hoeven vertrokken we in groepjes van 3 of 4 personen om kilometerblokken te inventariseren. Vrijdagmiddag bezochten we gebieden in de omgeving met zandige leemgronden met overgangen van zand naar klei en van droog naar nat. In één kilometerblok werd Kalmoes (Acorus calamus) gevonden, in twee andere Grote boterbloem (Ranunculus lingua) en Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae). Zaterdag gingen we naar de hogere en drogere zandgrond met naaldbossen, heidevelden, graslanden en maïs-akkers. De bezochte heidevelden zijn eigendom van Het Brabants Landschap en Natuurmonumenten. We vonden er de Bruine en Witte snavelbies (Rhynchospora fusca, R. alba). Kleine en Ronde zonnedauw (Drosera intermedia, D. rotundifolia), Beenbreek (Narthecium ossifragum), Veenpluis (Eriophorum angustifolium), Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum), Pilzegge (Carex pilulifera) en Vlottende bies (Scirpus fluitans). Op de twee heidevelden van Het Brabants Landschap is het Klein warkruid (Cuscuta epithymum) gevonden. Zaterdagavond hebben we een excursie gemaakt naar het Padvindersven bij Rijsbergen (eigendom van Het Brabants Landschap). Het beheerswerk van de heide bestaat uit plaggen en maaien en uittrekken van jonge berken. Het ven was zo verzuurd dat er geen leven mogelijk was. In de droge zomer is het slib uit het ven verwijderd en is het bekalkt. Nu leven er weer planten en amfibieën in. In het water groeide onder andere het Tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus), op de oever groeiden Melkeppe (Peucedanum palustre), Waterpostelein (Lythrum portula), Zonnedauw-soorten en de Bruine en Witte snavelbies. De Heidekikker, de Bruine kikker en salamander komen er ook weer voor.