Solanum carolinense L., een kniehoog bestekeld en met sterharen bezet, bleekblauw bloeiend struikje is recent op een aantal plekken aan vooral de Waal gevonden. De eerste vondst dateert echter al van 1983 bij Ochten, maar de soort werd toen niet herkend. Gebleken is dat de populaties zich in ieder geval vegetatief uitbreiden en dat inburgering een kwestie van tijd lijkt te zijn. Pimpinella peregrina L. is een op P. anisum L. gelijkende witbloeiende schermbloem met sterk behaarde vruchten. Bij eerstgenoemde zijn de vruchten echter kleiner en hangen de jonge schermen, terwijl die van P. anisum rechtop staan. Pimpinella peregrina is nu bekend van verstoorde habitats op de Waaldijk nabij Nijmegen, in Rotterdam en uit de omgeving van Brunssum. Het gaat steeds om vele exemplaren, die als bestanddeel van kleurige bloemenmengsels in bermen en op taluds worden uitgezaaid. Solanum carolinense L. is a prickly shrub, totally covered with branched hairs. The flowers are pale blue. Since 2004, S. carolinense has been found in several localities on sandy riverbanks along the River Waal. The first collection from The Netherlands of this species, however, dates from 1983, when it was found near Ochten, but not recognized as such. Populations expand vegetatively and it seems a matter of time before the species will have established itself permanently. Pimpinella peregrina L. is an umbellifer resembling P. anisum L. by its white-flowered umbels and hairy fruits. In the first species, however, the fruits are smaller and the young umbels hang, whereas those of P. anisum are erect. In 2003, Pimpinella peregrina was found growing abundantly on a reconstructed dike along the River Waal near Nijmegen and more recently, it was found equally abundant in similarly disturbed habitats in Rotterdam and Brunssum. The occurrance there is most likely resulting from sowing flower seed mixtures.

Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Dirkse, G., Holverda, W., Hochstenbach, S. M. H., & Reijerse, F. A. I. (2007). Solanum carolinense L. en Pimpinella peregrina L. in Nederland. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 33(1), 21–27.