Knolvossestaart ( Alopecurus bulbosus Gouan) is de afgelopen decennia sterk achteruit gegaan. De Atlas van de Nederlandse Flora vermeldt een achteruitgang van 116 naar 61 uurhokken. FLORBASE-1, met daarin de gegevens uit de periode 1975 tot en met 1993, vermeldt de soort voor 31 uurhokken waaronder slechts 1 vindplaats in Noord-Holland, namelijk op Texel. Aanleiding voor het onderzoek naar de recente verspreiding zijn de 2 recente vondsten uit 1994 bij Groet, waarvan 1 tijdens het daar gehouden FLORON-kamp.