Eind juli 1989 werd door FLORON een floristische werkweek georganiseerd met als uitvalsbasis terrein Cantecleer onder Groesbeek. 22 mensen namen deel aan alle excursies, nog eens 8 mensen aan een deel van de excursies. De flora werd onderzocht per blok van een vierkante kilometer, en wel in twee transsecten haaks op het Maasdal: één in de omgeving van Mook en De Bruuk, één bij Oeffelt en Gennep (fig. 1). Geïnventariseerd werd in groepen van drie mensen met dagelijks wisselende samenstelling, waarbij elk groepje telkens uit mensen met verschillend niveau van florakennis werd samengesteld. Dit bleek uitstekend te werken, en droeg ertoe bij dat de werkweek van begin tot eind in een bijzonder prettige sfeer verliep. In totaal zijn tijdens de werkweek 41 kilometerblokken geïnventariseerd, waarbij ruim 550 Nederlandse plantesoorten werden waargenomen.