De traditie om ieder veldseizoen naast de vele dagexcursies ook 5 inventarisatiekampen te organiseren hebben we ook dit jaar kunnen voortzetten. Een gevarieerd aanbod van Zeeland tot Friesland en van binnenduinen tot rivierengebied. Alle belangstellenden zijn welkom om aan één of meer kampen deel te nemen. De weekenden zijn een goede gelegenheid om eens met floristen uit diverse windstreken en met uiteenlopende florakennis op stap te gaan. In groepjes van circa 3 personen worden per dag 1 of 2 kilometerhokken geïnventariseerd, met uiteraard veel aandacht voor het LMF en de witte gebieden. Aan het eind van de middag keert iedereen terug uit het veld naar de groepsaccommodatie. Tijd om vondsten en belevenissen uit te wisselen en determinatieproblemen met hulp van andere deelnemers op te lossen. Een leuke manier om ook eens de flora van een ander gebied te leren kennen. Dat daarbij genoeg te ontdekken valt blijkt uit de verslagen elders in dit nummer. We rekenen ook komend seizoen op veel belangstelling! Tenzij anders aangegeven duren de kampen van vrijdagavond tot en met zondagmiddag. Eventueel is het mogelijk slechts een deel van het kamp bij wonen. Aanmelding is noodzakelijk ook als men geen gebruik maakt van de accommodatie. Het verblijf is tegen kostprijs. Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht bij de organisatoren van de betreffende kampen of bij het Landelijk Bureau van FLORON.