*M. Brongers, A.F. de Goede & R. Griffioen, Vegetatie, flora en fauna van een aantal heideterreinen op de Veluwe in 1998. Kartering 1998 en vegetatie-ontwikkelingen in de periode 1990—1998, Veenwouden. 2000, 42 pag. + bijlagen en kaartbijlagen, A&W-rapport 207. *M. Brongers & E. ter Stege, De vegetatie van de natuurreservaten Bemmelse Waard, Gendtse Waard, Klompenwaard en Huissense Waard in 1997, Veenwouden, 2000, 28 pag. + bijlagen, A&W-rapport 173.