Baccharis halimifolia L. (Struikaster) is voor het eerst in 2003 in Nederland waargenomen bij Kwade Hoek op Goeree. Sindsdien is de soort nog eenmaal waargenomen, in een verwaarloosde volkstuin. Ondertussen bleek hij tijdens een inspectie in 2012 te zijn verdwenen van de eerste locatie. De aanwezigheid van zaadproducerende planten juist over de grens in België doet de vraag rijzen of de soort echt niet aanwezig is in Nederland, of niet herkend wordt. Met deze oproep willen we de aandacht op deze soort richten en vragen om waarnemingen door te geven. Tree Groundsel (Baccharis halimifolia L.) was first recorded in the Netherlands in 2003 at Kwade Hoek on the island of Goeree, Province of South-Holland. Since that time, it has only been recorded once in a neglected allotment. During inspection of the first locality in 2012, the species was not found again. The presence of seed producing plants of Tree Groundsel just south of the border with Belgium raises the question whether the species is really absent from the Netherlands, or whether it is just not recognized. With this call we would like to raise the awareness for this species, and we woud like the readers to ask to report any sightings.