In deze aflevering van FLORON-nieuws willen we het Rode-Lijstproject nog eens onder de aandacht brengen. Het verzamelen van gegevens over het voorkomen van Rode-Lijstsoorten, kortweg het Rode-Lijstproject, is nog steeds actueel. Het doel van dit project is tweeledig: a) alle wilde groeiplaatsen van Rode-Lijstsoorten in Nederland in kaart brengen (atlas); b) het verzamelen van beleidsrelevante informatie over de bescherming van RodeLijstsoorten (status, grootte en mate van bescherming van de groeiplaats).