Ten behoeve van verspreidingsonderzoek van flora en fauna publiceert Staatsbosbeheer in samenwerking met de Topografische Dienst een atlas. Het gaat om in grijsdruk uitgevoerde kaarten schaal 1 : 50.000, die zijn verkleind tot 1 : 80.000. Deze atlas zal de recentste kaarten bevatten, alsmede een handleiding over de wijze, waarop hij kan worden gebruikt. De grenzen en de nummers van de uurhokken zullen op de kaarten worden aangebracht. De atlas zal ƒ 30,- kosten (inclusief verzendkosten) en omstreeks half mei verschijnen. Indien u voor deze atlas belangstelling heeft, kunt u deze bestellen bij: Staatsbosbeheer, inspectie Natuurbehoud, t.a.v. Dr. G.C. Boere, Postbus 20.020, 3502 LA Utrecht.