Anon., Flora en Fauna van Vechtenstein te Maarssen, Rapport Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afd. Vecht- en Plassengebied, 1981, 47 pag., stencil.* Dit rapport bevat onder meer lijsten van hogere planten, blad-, lever- en korstmossen en paddestoelen van het park. R. J. de Boer, Floristische waarnemingen in het duingebied van Schouwen, Geografisch Instituut, Utrecht, 1981, 78 pag., stencil.* Een voorlopig overzicht van de flora van de reliëfrijke duinen en de halfnatuurlijke landschapselementen in de binnenduinvlakte.