De Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging organiseert een FLORON-dag ter gelegenheid van de oprichting van de Stichting FLORON (Floristisch Onderzoek van Nederland). De bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 28 december 1988 op het Rijksherbarium, Rapenburg 70—74, Leiden, aanvang 11 uur, sluiting ± 16 uur; vanaf 10.30 uur is er gelegenheid om koffie te drinken in de kantine aldaar. Tussen de middag kan men de meegebrachte lunch gebruiken. Aan de orde komen onder meer: — floristiek en natuurbescherming — internationale samenwerking op floristisch gebied — openbaarheid van floristische gegevens — opzet monitoring-onderzoek — organisatievorm van het FLORON-werk