M. Barret, Bomen, veldgids met 120 soorten in kleur, Zuidgroep, Best, 1981, 127 pag., ƒ 24,90. Een rijk geïllustreerde, summier van teksten voorziene, uit het Engels door J.J. Hoedeman vertaalde bomengids. D. van Dijk en P. Melman, Vegetatiekartering van de Botshol en Polder Nellestein bij Abcoude, stageverslag Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1981, 16 pag. + bijlagen, fotokopie.*