Deze rapporten zijn te bestellen door het vermelde bedrag over te maken op banknummer 36 70 54 612 t.n.v. Alterra te Wageningen, o.v.v. het desbetreffende rapportnummer. Noot: het is opvallend dat in veel Alterra-rapporten een verouderde botanische nomenclatuur en spelling van plantennamen wordt gebezigd. Dat geldt ook voor IBN-rapporten (in één ervan wordt zelfs “Sturmia” als Nederlandse naam voor Liparis loeselii gegeven).