Willen al diegenen, die nog in het bezit zijn van ingevulde hoklijsten van het I.V.O.N. van vóór 1950, deze zo spoedig mogelijk toezenden aan J. G. Sloff, Halsterse weg 223, Bergen-op-Zoom. De heer Sloff legt momenteel de laatste hand aan de inventarisatie van de Nederlandse flora tot het jaar 1950; hierna zal, naar wij hopen, tot publicatie kunnen worden overgegaan.