Vanaf oktober 1991 tot april 2002 heeft Nelleke Werker Gorteria gemaakt. Zij heeft dit werk met grote inzet gedaan en was goed opgewassen tegen de tijdsdruk waaronder het maken van zowat elke aflevering gebukt ging. Haar ervaring als bureauredactrice aan de laatste delen van Weeda’s Nederlandse Oecologische Flora bewees ook waardevolle diensten bij het werk aan Gorteria. Nelleke heeft er voor gekozen om van de FPU-regeling gebruik te maken. De redactie spreekt haar grote waardering uit voor Nelleke’s werk. Dat de huidige aflevering op tijd verschijnt is te danken aan het feit dat de nieuwe redacteur, Hans Kruijer, het werk direct kon overnemen. Hans is bryoloog en is recent gepromoveerd op het proefschrift ‘Hypopterygiaceae of the World’, dat de systematiek van een bladmossenfamilie met een oorsprong in Gondwanaland behandeld. Hans is part-time werkzaam als studieadviseur bij de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Leiden en is daarnaast al sinds 1989 verbonden aan de Leidse vestiging van het Nationaal Herbarium Nederland. Hij heeft een brede botanische achtergrond en is bereid, naast wetenschappelijke redactietaken voor Gorteria, ook de functie van bureauredacteur te vervullen. Evenals voorheen gebeurt dit werk steeds in goed overleg met het Bureau Grafische Vormgeving Kanters in Sliedrecht.