Anon., Wilhelminakanaal, KNNV, afd. Helmond, 1983, 68 pag., fotokopie.* Het resultaat van een floristische inventarisatie van acht kilometerhokken langs het Wilhelminakanaal volgens de methode-Mennema, aangevuld met bryologische en ornithologische gegevens. P.F. Coesel, De Desmidiaceeën van Nederland, Sieralgen 2, Fam. Closteriaceae, Wetenschappelijke Mededelingen KNNV nr. 157, Hoogwoud, 1983, 49 pag., ƒ 7,50, voor leden ƒ 6 (te bestellen via gironummer 130.28 t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud). Het tweede deel van deze Wetenschappelijke Mededeling, waarvan het eerste werd aangekondigd in Gorteria II, 1983, p. 167 (zie aldaar).