Bij het verschijnen van soortenlijsten als voorliggende ‘Naamlijst van de flora van Nederland en België’ is het gebruikelijk dat over de totstandkoming ervan bericht wordt. Op deze regel zal hier geen uitzondering worden gemaakt, omdat het de lezer wellicht zal boeien om te vernemen waarom nu reeds, zo kort na het verschijnen van de ‘Naamlijst van de Nederlandse plantesoorten’¹, het al weer nodig bleek om een nieuwe lijst uit te geven. We zijn er ons van bewust dat de recentelijk reeds aangeslagen stabiliteit van de Nederlandse namen, die tot voor kort groter was dan die van de wetenschappelijke namen, hierbij opnieuw in het gedrang komt. Omwille van de hieronder geschetste redenen leek het ons nochtans zinvol, en beter vroeg dan laat, nieuwe hervormingen door te voeren, zij het ditmaal gedragen door drie flora’s waarvan bekend is dat ze binnen beide landen een verregaande impact hebben. Door oplettende, nauwgezette floristen werd sedert 1983 herhaaldelijk gewezen op het bestaan van verschillen in de Nederlandse namen tussen de toonaangevende flora’s van Nederland¹ en België³. Terecht wekten de vastgestelde verschillen wrevel op en werden ze als verwarrend ondergaan. Voor de neutrale floragebruiker, die zich de moeite getroost om meer dan één flora na te kijken, is het vinden van verschillende namen voor eenzelfde soort eerder een straf dan een beloning. Onvermijdelijk doken hierbij dan ook telkens vragen op naar de juistheid van de respectievelijke namen.