Evenals vorige jaren verzorgt de IJsselakademie ook dit jaar weer een regionale floristische excursie, waaraan ieder, die belangstelling heeft om in deze omgeving te botaniseren, kan deelnemen. Er zullen enige kilometerhokken ten zuidoosten van Zwolle worden bezocht. De excursie wordt gehouden op: zaterdag 22 augustus 1987 vertrek: 10.00 uur vanaf het Stationsplein te Zwolle einde: ongeveer 16.00 uur leiding: Tj. de Kogel en H.H. van der Laan.