Met het uitkomen van de 22e editie van de Heukels’ Flora van Nederland in 1996 is er ook een nieuwe streeplijst uitgegeven. De Nederlandstalige versie wijkt in de strikte alfabetisering van de namen af van de vorige versie die dateert uit 1990. Wij hebben ons onvoldoende gerealiseerd dat dit twee problemen met zich mee zou brengen. Het eerste probleem, datje de exacte naam van een soort moet weten om haar aan te kunnen strepen, leek ons (en lijkt ook in de praktijk) overkomelijk. Bij het tweede probleem, dat tenminste een deel van de gebruikers van de NL-streeplijst heeft, ligt dat anders. Door de strikte alfabetisering zijn de grote geslachten (bijv. zegges, russen, fonteinkruiden etc.) over de lijst verspreid terecht gekomen. Met name bij herhaald bezoek van een km-hok is dat lastig. Na uitvoerig overleg met de DC’s, enkele gebruikers van de Nederlandse streeplijst en het Rijksherbarium hebben we besloten om een nieuwe streeplijst uit te te brengen. Deze nieuwe lijst wordt, naar analogie van de streeplijst uit 1990, gealfabetiseerd volgens stamnamen, zodat alle zegges, fonteinkruiden etc. bij elkaar staan. Zo vindt men Slanke waterbies onder ‘Waterbies, slanke’. Soortnamen waarin de stamnaam van het geslacht niet terugkeert, worden niet onder die stamnaam opgenomen: Beekpunge, bijvoorbeeld, zal niet onder ‘Ereprijs, beekpunge’ maar onder de ‘B’ te vinden zijn. Ongewijzigd ten opzichte van de lijst uit 1996 is de opmaak van de kopgegevens en de twee kolommen met vakjes voor presentie en abundantie. Voor het gebruik hiervan wordt verwezen naar de FLORON-handleiding 1996. Een exemplaar van de 1997 NL-streeplijst vindt u bij dit nummer van Gorteria; via de DC’s kunt u meer streeplijsten aanvragen. Met nadruk verzoeken wij u om geen oude formulieren (uit 1996 of eerder) meer te gebruiken. Wij hopen dat u met deze nieuwe NL-streeplijst een plezierig veldseizoen tegemoet gaat.