Het onderscheid tussen Echt waterlepeltje¹ ( Ludwigia palustris) en Waterpostelein (Lythrum portula) levert in het veld soms problemen op. Beide soorten groeien langs oevers en in natte pioniersituaties en kunnen daar soms zelfs door elkaar groeien. Met de Heukels’ Flora van Nederland² kunnen aan de hand van bloem- of vruchtkenmerken exemplaren op naam worden gebracht. Voor het onderscheid tussen Lythrum portula en Ludwigia palustris zijn deze kenmerken echter niet nodig, aangezien de blad vorm van beide soorten heel kenmerkend is. In dit vergeet-mij-nietje willen we een aantal verwante soorten uit de geslachten Lythrum en Ludwigia presenteren die met elkaar verward kunnen worden. Het gaat om zeldzame soorten, die al dan niet nieuw zijn voor Nederland of — gezien hun recente uitbreiding in België en Duitsland³ 4 — hier mogelijk binnenkort zijn te verwachten.