Equisetum ramosissimum Desf. Van deze, in ons land alleen van een vijftal plaatsen in het Fluviatiele district aan Rijn, Waal en IJsel bekende soort, werd door mij op 16 sept. 1961 een vrij rijke vindplaats ontdekt te Rhenen, aan de weg naar Elst, waar deze aan de uiterwaarden van de Rijn grenst. R. Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex Bailey. In de bewerking der Boraginaceae in Flora Neerlandica IV, 1, 1961, p. 119 werd door ons als auteur van Pentaglottis sempervirens onder voorbehoud opgegeven: Tausch ex Boom, 1950. Wij achtten het nl. waarschijnlijk dat niet Boom doch reeds een andere auteur vóór hem de combinatie gebruikt zou hebben. De heer J. Bergmans (Oisterwijk) maakte ons er onlangs opmerkzaam op, dat dit inderdaad het geval was en dat Bailey de naam reeds gebruikte in de tweede druk van zijn Manual of Cultivated Plants, die in 1949 verscheen.