Glaucium flavum Crantz. Ten N.W. van Rockanje, nog langs het badstrand, maar goed afgerasterd, stonden in 1961 een 50-tal grote planten van deze soort. Waarschijnlijk waren deze ontkiemd na een storm, die de duinen steil afsloeg en waarbij oud zaad aan de oppervlakte kwam. Dit verschijnsel doet zich bij Rockanje meer voor. Genoemde groeiplaats was toen, voor zover mij bekend, de mooiste en de enige flinke in ons land. Tijdens de stormen en de hoge waterstand van de winter 1961—62 is de steilrand opnieuw afgeslagen en voor zover te beoordelen is, was er van de oude planten niet veel over. Rockanje. C. Sipkes.