* Anonymus, 1988, Vegetatiekartering Hupsel-Zwolle, Landinrichtingsdienst, Heidemij 630-04092, 146 pag. + kaarten. Het maakt een vrij zotte, quasi-populaire indruk dat in een dergelijk vrij technisch rapport de wetenschappelijke plantenamen (behalve voor mossen) geheel ontbreken, alsof het rapport voor een groot publiek geschreven zou zijn. Lastig voor de gebruiker is ook dat de Nederlandse namen alle zonder hoofdletter gespeld zijn. Voorts is het vreemd, dat de gebruikte Nederlandse namen niet zijn aangepast aan de twee jaar eerder verschenen Nederlands-Belgische Naamlijst en dat regelmatig onduidelijk is of een genus- dan wel een soortsnaam bedoeld is (‘vegetaties... met wederik, witbol...’). W. J. Bean, Trees & Shrubs hardy in the British Isles, Eighth revised edition Supplement door D.L. Clarke, John Murray, Londen, 1988, 616 pag., ƒ 135,45, ISBN 0-7195-443-2 (importeur Nilsson & Lamm, Postbus 195, 1380 AD Weesp). Een kloek deel met belangrijke recente aanvullingen op de achtste, uit 1980 stammende herziene vierdelige editie van Bean’s standaardwerk van de houtige flora.