Inventarisatie-weekend Hoeven (N.-Br.) van 12—14 juni. Opgave bij Kees van Oers, tel. 01650-36827 (vóór 1 mei). Inventarisatie-weekend Schiermonnikoog van 21—23 augustus. Opgave bij Jacob Koopman, tel. 05610-16317 (vóór 1 augustus).