In onderstaand overzicht zijn de dagexcursies voor komend jaar weergegeven. Van enkele districten was het programma niet op tijd gereed om in dit overzicht op te kunnen nemen. Eventuele aanvullingen verschijnen zo mogelijk in een volgende aflevering van Gorteria. U kunt voor informatie hierover ook contact opnemen met het Landelijk Bureau van FLORON. De excursies betreffen meestal inventarisatie-excursies (Foto 3, p. 66) van één of meer km-hokken of veldbezoeken in het kader van het Landelijk Meetnet Flora-Aandachtsoorten. Voor de meeste excursies geldt dat zij plaatsvinden op zaterdag en tot ca. 16.00 uur duren. De deelnemers dienen zelf voor lunchpakket en drinken te zorgen. Indien van deze opzet wordt afgeweken is dat bij de excursieaankondiging in onderstaand overzicht vermeld. Bij elke excursie is aangegeven bij wie u terecht kunt voor nadere informatie. In veel gevallen is het nodig u daar ook vooraf aan te melden. De telefoonnummers van met een * gemarkeerde personen kunt u vinden bij het overzicht van FLORON-districten en DC’s op pagina 82.