Dr. B. K. BOOM, Flora der gekweekte kruidachtige gewassen, 2e druk. Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten, variëteiten en cultuurvariëteiten van gekweekte, winterharde vaste planten, twee- en eenjarige kruiden alsmede bol- en knolgewassen. H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1970, 464 pag., 59 fig., fl. 47.50. Het aantal recente, inheemse plantesoorten bedraagt ca. 1350. Hiervan is 56% in Van der Maarels Florastatistiek geplaatst in de uurhokfrequentieklassen 1 t/m 4 (uiterst zeldzaam tot zeldzaam) en 24% in de klassen 5 en 6 (vrij algemeen). Slechts 20% van de Nederlandse flora kan worden gerekend tot de uurhokfrequentieklassen 7 t/m 9 (algemene tot zeer algemene soorten).