S.R. Gradstein & H.M.H. van Melick, De Nederlandse Levermossen & Hauwmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Hepaticae en Anthocerotae, KNNV Natuurhistorische Bibliotheek no. 64, Utrecht, 1996, 366 pag., ƒ 69,50 (ƒ 57,50 voor KNNV-leden bij de KNNV), ISBN 90-5011-089-4. — Deze flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse lever- en hauwmossen is een vervolg op de eerder verschenen flora en verspreidingsatlas van “De Nederlandse Bladmossen” (A. Touw & W.V. Rubers, 1989). De bewerking van de Nederlandse lever- en hauwmossen is uitgevoerd door de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging met bijdragen van, naast die van de samenstellende auteurs, 10 andere medewerkers. De opzet van de bewerking volgt die van “De Nederlandse Bladmossen” en is gebaseerd op een kritische revisie van alle beschikbare Nederlandse herbariumcollecties. De bewerking werd afgesloten op 31 december 1995; hierna werden er, op een paar bijzondere vondsten na, geen nieuwe gegevens meer verwerkt. Het boek behandelt 122 soorten levermossen (50 geslachten, 30 families) en 4 soorten hauwmossen (2 geslachten, 1 familie). De classificatie van de levermossen en hauwmossen wordt summier behandeld. Het boek bevat korte, morfologische beschrijvingen van de families en hogere taxa. De essentiële kenmerken van de geslachten zijn eveneens beknopt weergegeven. De omvang van de geslachten en hogere taxa wordt kort vermeld. Voor soorten en geslachten geeft “De Nederlandse Levermossen & Hauwmossen” de correcte wetenschappelijke en Nederlandse naam en soms enkele synoniemen, voor hogere taxa alleen de wetenschappelijke naam en eventuele synoniemen.